Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen, og er brukt av flere enn 1.000 skoler i Norge, Sverige og Danmark. Gjennom programmet legger mobbefrie trivselsledere til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

Trivselsleder er et aktivitetsprogram for barne- og ungdomsskoler hvor mobbefrie trivselsledere legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Visjonen til Trivselsleder er at barn og ungdom på trivselslederskoler skal være aktive og inkluderende – med store smil om munnen. Per våren 2014 benytter 1000 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island programmet. Det er representert i alle landets fylker og i mer enn 200 kommuner (Norge). Samarbeidet med Kronprinsparets Fond skal styrke Trivselsleders satsning mot ungdomsskolen, og ha fokus på aktivitet, tilhørighet og inkludering blant ungdom.

 Trivselsleders mål:

  • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • Bygge vennskap
  • Hindre konflikter
  • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsleder også skal kunne bidra til å redusere mobbing.

Trivselsleder kjører en årlig trivselsundersøkelse, hvor målet er at skolene skal ha signifikant økning i egne resultater fra måling til måling. I tillegg skal parameterne trivsel og mobbing i den offentlige elevundersøkelsen være bedre på Trivselslederskoler enn andre skoler.

 Fakta om Trivselsleder

Les mer om Trivselsleder her