Din barnehage kan være i gang om fjorten dager!

1. Ja, vi blir med!

  • Kontrakt underskrives og sendes oss
  • Vi sender dere en oppstartsmail med informasjon om hva som

2. Kick off i nettverk for barnehagenes ansatte

  • Motivasjonsforedrag
  • Innføring i leker og opplæring i hvordan holde lekekurs for førskolebarna

3. Informasjon i barnehage

  • Snakker om Trivselspatruljen med alle barna
  • Sender informasjonsbrosjyre til foresatte

4. Lekekurs i barnehagen

  • TP-ansvarlig holder lekekurs for førskolebarna

5. Leken er i gang i barnehagen!
Samtaler med barna om empati, inkludering osv.

 

Vil du ha mer informasjon eller melde på din barnehage, ta kontakt med oss