• Alle ansatte i trivselsbarnehagene får opplæring i regi av Trivselsprogrammet.
  • En av de ansatte velges ut som Trivselspatrulje-ansvarlig (TPA).
  • TPA holder etter endt voksenopplæring lekekurs for førskolebarna og forbereder barna til oppgaven som Trivselspatrulje (TP).
  • Lekekurset kan holdes sammen med Trivselspatruljer fra andre barnehager i nettverket. Førskolebarna får opplæring i hvordan de enkelt kan sette i gang og lede lek under de voksnes observasjon, og av og til, deltakelse.
  • Alle førskolebarna blir automatisk TP. Med synlige TP-vester får de ansvar for å bære lekeutstyr fra utstyrsboden til det området som er avsatt til deres lek. TP skal passe på at alle barna som vil, får være med.
  • I samlingsstunden for førskolebarna snakker man om hva det vil si å være inkluderende, vennlig og respektfull mot alle. Til dette benyttes samtaletemaer utviklet av Trivselsprogrammet.
  • Trivselsprogrammet drives etter en nettverksmodell. Barnehager i geografisk nærhet er i samme nettverk. Nettverket får blant annet to årlige møter med faglig påfyll, erfaringsutveksling og påfyll av spennende leker og aktiviteter.