- Etter at vi startet med Trivselspatruljen har barna blitt langt mer aktive i utetiden. Førskolebarna har vokst på å få ansvar for leken og personalet leker mer sammen med barna. Med det pedagogiske opplegget for samlingsstundene, jobber vi nå målrettet med lekekompetanse og verdier som empati og inkludering. - Eva Larsen, styrer i Frognerbekkenbarnehage   ertepose
Frognerbekken barnehage