Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Programmet kan vise til gode effekter på elevenes aktivitetsnivå og det psykososiale miljøet på skolen. Nå har Trivselsleder utviklet en tilpasset modell for barnehagen, hvor førskolebarna får være trivselspatrulje!

Klikk her eller på bildet under for å lese mer i vår informasjonsbrosjyre

infobrosjyren 2

 

 

 

 

 

 

Trivselsprogrammets mål i barnehagen er å:

  • gi økt og mer variert lek i inne- og utetiden
  • bygge vennskap
  • hindre konflikter
  • gi inkluderende, vennlige og respektfulle barn
  • utvikle lekekompetanse hos barna
    ertepose

 

 

 

 


Behov for økt aktivitet og inkludering i barnehager

Over 10 prosent av barnehagebarn har det ikke bra i barnehagen.

Barn helt ned i to års-alderen opplever å ikke få delta i leken, bli holdt utenfor og plaget jevnlig i barnehagen.

Mange barn går rundt uten å ha noe å gjøre eller bli særlig andpustne. Foreldre setter helse og fysisk aktivitet øverst på prioriteringslista for sine barnehagebarn.

Små barn kan ha begynnende mobbeadferd som senere kan utvikle seg til mer bevisst mobbing. Den beste forebyggingen kan skje i barnehagen, ifølge mobbeforsker Tove Flack.

Mange av egenskapene og ferdighetene som er nødvendig for å være med i lek behøves også for å opprettholde vennskap, slik som å kunne være anerkjennende ovenfor hverandre og vise empati.

Variert fysisk aktivitet i barnehagen gjør barna mer skolemodne og mentalt klare for boklig læring når de starter på skolen.